ÜRÜN PORTFÖYÜ

Remote Valve Tissue Expanders Doku Genişleticiler

Yuvarlak form.

Dikdörtgen form.

Silindirik kavisli.

Silindirik düz.

Hilal form.

Rahatlatan garanti : GCA Konfor Garantisi
GCA meme implantları,
rüptür ve kapsül kontraktürüne karşı yaşam boyu garanti sağlayan GCA Konfor Garantisi ile sunulur.